HYATT REGENCY SUZHOU, 88 Huachi Street, SIP, Suzhou 苏州凯悦酒店,中国江苏省苏州市工业园区华池街88号